Cờ lê thủy lực đầu chụp SU-XL

Cờ lê thủy lực đầu chụp SU-XL series.

Cờ lê thủy lực đầu vuông SU-XLseries có dải lực siết từ 135 N.m (100 ft.lb) ~ 81,000 N.m (60000 ft.lb) với độ chính xác cao (3%). Hoạt động với bơm thủy lực 10,000 PSI (700 bar)


Cờ lê thủy lực đầu chụp phù hợp cho các công việc xiết mở bu lông trong không gian tương đối thoải mái. Với các ứng dụng không gian hẹp thì có thể lựa chọn cờ lê thủy lực đầu tròng IU-XL series.


 
Bộ cờ lê thủy lực SU-XLseries bao gồm :

Đầu cờ lê và thân xy lanh

Bộ nguồn thủy lực
Cờ lê thủy lực đầu chụp SU-XL seriesBộ nguồn thủy lực
Bộ nguồn thủy lực

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat